OP-Mobiliar
Medifa MAT 5000 I Basic mit Fußpumpenhydraulik

(OP-Tische)

Schmitz Instrumentenzureichetisch

(OP-Kleinmobiliar)

Medifa MAT 5000 I Basic mit elektrischer Höhenverstellung

(OP-Tische)

medifa OP-Fußauftritte einstufig

(OP-Kleinmobiliar)

Schmitz Hand- und Armlagerungstisch

(OP-Kleinmobiliar)

Zubehör für Medifa MAT 5000 I Basic

(OP-Tische)